Communicatie- en reputatiemanagement

De transparante wereld, vol met mondige betrokkenen, vergt van zelfbewuste organisaties drie activiteiten: continu kijken, telkens bewust kiezen, en op basis daarvan consequent en interactief communiceren.

Kijken Stakeholder- en issue mapping
Constant luisteren en het kraaiennest bemand houden zijn belangrijke onderdelen van communicatiemanagement. Ze gebeuren eigenlijk in alle fasen van communicatie. Stakeholder en issue mapping geeft inzicht in wie de belangrijkste stakeholders rondom (potentiële) issues zijn.
Uit welke hoek kan de wind gaan waaien: wat is hun basishouding, hun mening en hun mate van invloed? Hoe zouden ze zich kunnen manifesteren naar uw organisatie? Deze inzichten zijn cruciaal voor het managen van uw reputatie, bijvoorbeeld als het tij radicaal keert en u tegen de stroming moet invaren, zoals door een acuut incident.

Kiezen Corporate positionering
De Corporate Positioning workshop met het directieteam levert u precies de essentie van uw organisatie op, voor u op maat geformuleerd. Deze intensieve workshop heeft het karakter van een hogedrukketel en beslaat één dag. Die wordt vooraf gegaan door een korte reeks interviews en/of een bondig online onderzoek die het perspectief van betrokken buitenstaanders vangen. Tijdens de hoog-interactieve workshop worden vervolgens de visie, ambities, competenties en waarden van uw organisatie scherp uitgedaagd, gekanaliseerd en vastgelegd. Ook de bewijspunten ter onderbouwing van uw positionering gaan het logboek in, evenals de actiepunten die in de loop van uw corporate reis opvolging zullen behoeven.

De Corporate Positioning workshop is bijvoorbeeld inzetbaar in het geval van nieuw corporate leiderschap, verandering of aanscherping van de koers van uw organisatie, veranderde marktomstandigheden, bij fusies of overnames en bij ineffectieve communicatie.

De uitkomst van de workshop is het 1 pagina diepe Corporate Positioning Statement, waarin het ‘zijn’ van uw organisatie strategisch geformuleerd is. Met dit document kiest u uiterst bewust positie in het ruime sop van interne krachten en externe ontwikkelingen. Het geeft uw corporate koers aan en wordt hét baken om met uw organisatie op te varen. Het Corporate Positioning Statement is in de dagelijkse praktijk een referentie en lichtboei voor zowel algemeen- als communicatiemanagement.

Ook uw eigen bemanning moet de koers van uw organisatie begrijpen om er daadwerkelijk aan te kunnen bijdragen. Het statement helpt uw medewerkers to walk the corporate talk, en daarmee uw organisatie om zichzelf te zijn, en daardoor onderscheidend.

Het Corporate Positioning Statement plaatst uw organisatie in haar kracht en biedt strategische navigatie tegen een achtergrond van snel wisselende omstandigheden.

Communiceren Communicatiemanagement
Communicatiemanagement slaat de brug tussen kijken, kiezen en praktisch communiceren. En tussen constant luisteren, de juiste keuzes blijven maken, en daarop consequent en interactief blijven communiceren en anticiperen.

Een overkoepelend strategisch communicatieplan baseert zich op de gekozen positionering; projectcommunicatieplannen zijn daarvan weer de praktische vertaalslagen.

Met een voortdurende blik op de gekozen positionering en koers, voert ReputatieLoods met geïntegreerd communicatie- en reputatiemanagement de regie over consistentie in alle communicatiedisciplines, inclusief managementcommunicatie, interne communicatie, marketingcommunicatie arbeidsmarktcommunicatie en investor relations. Op die manier kan communicatie werkelijk bijdragen aan het houden van uw koers en aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen.