Veranderingen, gedrag en communicatie beïnvloeden de reputatie van je organisatie sterk. Een goede reputatie levert draagvlak op: dè sleutel waarmee je de bedoeling van je organisatie werkelijk kunt manifesteren.

Daarbij zijn eigenheid en innerlijke kracht van organisaties veel relevanter geworden dan alleen het uiterlijk vertoon. Het gaat al lang niet meer alleen om wat zo’n organisatie bewéért, maar meer om wat zo’n organisatie bewéégt… en of zo’n organisatie zich daarnaar ook gedráágt.

Echte verandering reikt verder dan bijvoorbeeld structuurverandering. Een verandering voelt voor medewerkers én klanten pas écht als ze zich manifesteert in herkenbaar gedrág. Daarmee is gedrag misschien wel de ultieme vorm van real time corporate communicatie geworden.

“Corporate communicatie en gedrag moeten hand in hand gaan.”

ReputatieLoods loodst organisaties en hun leiders bij essentiële communicatie en gedrag. Tijdens verandering, in projecten en programma’s. Ik geef richting en verlichting en help organisaties en hun leiders om beweging strategisch te managen, in gang te zetten of te versnellen. Planmatig en structureel, op interim- of projectbasis, als wegwijzer voor verandering, gedrag en communicatie. Op basis van treffende positionering, rake communicatie en effectieve gedragsinterventies.
Samen bouwen we zo, binnen én buiten, aan verbinding met de bedoeling (purpose) van de organisatie. Dat leidt tot meer draagvlak, dat op zijn beurt bijdraagt aan een betere license to operate voor de organisatie.
Opdrachten
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram