Loodsboot
Als ReputatieLoods is Lucas beschikbaar als strategisch reputatieklankbord. En hij kan inspringen als interim vervanger van de communicatiedirecteur- of manager, en bij communicatie- en reputatieprojecten met een kop en een staart. Denk daarbij aan een overname- of fusietraject, een reorganisatieproces, een verander- of verbeterproject, een issue of crisis, en een (her)positioneringstraject.
In praktisch opzicht ondersteunt hij bijvoorbeeld op de volgende gebieden:
Positie kiezen en koers bepalen
Communicatiestrategie en -management (advisering, programmering, regie)
Content-ontwikkeling (messaging, corporate stories)
Verandermanagement en -programma's
Issue management en crisis-preparatie
Stakeholder management, dialogen

De aanpak van ReputatieLoods in 10 regels:

- Geeft richting en verlichting;
- Versimpelt complexiteit; biedt inzicht en overzicht;
- Bouwt aan betere verbinding;
- Is holistisch en pragmatisch; strategisch en praktisch;
- Treedt op als klankbord en als activist;
- Is regisseur en chroniqueur;
- Komt met afstand dichtbij;
- Vindt gedrag de meest impactvolle vorm van communicatie;
- Is jeugdig en ervaren;
- Herstelt -waar nodig- de rust.
Opdrachten
Continu kijken en luisteren in combinatie met bewust kiezen: dát vormt het dek en de masten waarop je de zeilen kunt hijsen op weg naar passend gedrag en geloofwaardige communicatie en dialogen.

KRAAIENNEST

Een kraaiennest voor stakeholder en issue mapping kan inzicht geven in wie de belangrijkste stakeholders rondom (potentiële) issues zijn. 

Uit welke hoek kan de wind gaan waaien, wat is hun basishouding, hun mening en hun mate van invloed? Hoe en hoe actief zouden ze stelling kunnen nemen naar of over de organisatie? 

Deze inzichten zijn cruciaal voor behoud of bestendiging van de reputatie, bijvoorbeeld als het tij radicaal keert en je als organisatie eens tegen de stroom moet invaren.

KOERS KIEZEN

Als leiders, managers en medewerkers zich niet persoonlijk kunnen identificeren met de bedoeling van de organisatie, zal hun bijdrage aan de doelstellingen per definitie beperkt zijn. 

Daarom: kies of bevestig als organisatie bewust waarvoor je stáát en waarvoor je gáát. Op basis van de omgeving en vooral op basis van de vastgestelde kracht die zo typisch is voor de organisatie. De oorspronkelijkheid van je organisatie, haar innerlijke kracht, is cruciaal. Van daaruit voer je de meest constructieve dialogen met de omgeving
Boei

BAKEN

Condenseer de positie en te varen koers in één A4 dat klare taal is voor iedere betrokkene. 
Dit koersdocument is hét baken om met de organisatie en medewerkers op te varen. 

Het is in de dagelijkse praktijk een referentie en lichtboei voor management en medewerkers. Het helpt iedere betrokkene to walk the corporate talk, en daarmee de organisatie om kenmerkend zichzélf te zijn - en daardoor onderscheidend.

VAART HOUDEN

Met communicatiemanagement slaan we de brug tussen kijken en kiezen enerzijds; en praktisch acteren en communiceren anderzijds. En tussen constant luisteren, de juiste keuzes blijven maken, en consequent blijven anticiperen.

Met een voortdurende blik op de gekozen positionering en koers, kunnen we met geïntegreerd communicatie- en reputatiemanagement de regie over consistentie in alle communicatiedisciplines voeren. Op die manier kunnen communicatie en gedrag werkelijk bijdragen aan het behouden van uw koers en aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen.

Een overkoepelend strategisch communicatieplan baseert zich op het koersdocument. Ook dit strategische plan beslaat één pagina en is qua structuur gebaseerd op het beproefde Strategisch Communicatie Frame© model van professor Van Ruler.

Eventuele projectcommunicatieplannen zijn praktische vertaalslagen uit het strategisch communicatieplan. Ze worden niet in steen gebeiteld maar we passen in de uitvoering scrum-technieken toe om ze snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, als dat nodig is.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram