Als een organisatie wil inspelen op veranderingen in de omgeving, dan kijkt ze intern al snel naar aanpassingen in de organisatiestructuur. Dat kan helpen, maar vaak is meer nodig dan dat. 

Het gaat ook om de interactie tussen de organisatie (lees: managers) met haar medewerkers én om de interactie tussen de organisatie (lees: medewerkers) met klanten en andere externe stakeholders. Verandering manifesteert zich vaak in het gedrag van leiders en medewerkers zoals externe stakeholders dat ervaren.
Tenminste, als het goed is. Want ons gedrag is bewezen onbewust, sociaal en irrationeel.

Juist het gedrag van medewerkers, managers en leiders is tegenwoordig vaak de belangrijkste vorm van 'corporate' communicatie. Zíj bepalen de persoonlijke indrukken die men van de organisatie krijgt. Sommige collega’s houden de dingen graag bij het oude - ook al beweren ze iets anders. 
Dat helpt de organisaties waar ze werken niet, in deze wereld waar verandering aan de orde van de dag is.

“Ons gedrag is doorgaans onbewust, sociaal en irrationeel.”

Bij het stimuleren van gewenst gedrag betrekken we de inzichten van gerenommeerde denkers zoals Prof. Icek Ayzen, Dr. Robert Cialdini, Malcolm Gladwell, Dr. Leandro Herrero, Prof. Marco Iacoboni, Prof. Daniel Kahneman, Prof. John Kotter, Dr. Daniel Pink, Dr. Reint-Jan Renes en Dr. Ben Tiggelaar.

Gedragsverandering in gang zetten is mogelijk door te sturen op de intentie van medewerkers en hun managers, zou je misschien zeggen. Maar met alléén goede voornemens komen we er niet - dat is algemeen bekend. Daarom betrekken we ook de omgeving waarin ze het wenselijke gedrag moeten vertonen - zowel sociaal als fysiek.

Andere factoren om rekening mee te houden bij gedragsverandering binnen de organisatie zijn emoties, zelfbeeld, houding, vertrouwen in eigen kunnen - en de notie wat ánderen ergens van zullen vinden. Ook kennis van zaken en -natuurlijk- gewoonten en automatismen van de mensen om wie het gaat, spelen een rol.

We weten inmiddels ook dat we -zonder het te beseffen- als gemiddelde mens veel gedrag kopiëren van anderen in onze omgeving. En die kennis komt goed van pas in verander- en verbetertrajecten.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram