Enkele voorbeelden van projecten

Internationale biofarmaceut

Advies en ondersteuning na grote internationale overname. Opnieuw positie kiezen voor Europese organisatie en doorvertalen naar communicatie en gedrag ('characterizing' sessies). Europees communicatiemanagement en issue management.

Rechtbank in reorganisatie

Klankbord en adviseur voor president en bestuur van rechtbank. Voorbereiding en uitvoering van fusie- en reorganisatieproces van (delen van) drie rechtbanken. Stakeholdermanagement en het begeleiden van interne en externe communicatie gedurende het proces. Voortgang interne veranderbereidheid gemeten met de Change Readiness Inventory (CRI).

Veranderprogramma regionale netbeheerders

Tijdelijk, grootschalig, overkoepelend programma van alle zeven regionale netbeheerders in Nederland. Managen van een multistakeholder-omgeving met een variëteit aan belangen van ‘eigen’ en belanghebbenden in de markt. Resultaat: voor alle netbeheerders zijn de kritische kernprocessen en verbruiksdata (voor allocatie en reconciliatie) centraal en uniform samengebracht in één integraal systeem ten behoeve van de energiemarkt en de energietransitie.

Farmaceut na overname

Communicatie en betrokkenheid entameren tijdens een One Location project waarbij 300 collega’s van de ene entiteit en 200 collega’s van de andere entiteit samen één nieuwe locatie gaan gebruiken. Twee culturen, verschillende mindsets, diverse manieren van werken – dat allemaal samengebracht onder één dak, en direct succesvol gestart met één ‘Activity Based’-werkwijze. Engagement-strategie en uitvoering. Content bouwen en dialoogaanpak ontwikkelen rondom issues bij de verandering. Speciaal verkennings- en ondersteuningsprogramma voor lijnmanagers gedurende het proces.

Energieleverancier in transitie

Herstructurering communicatieafdeling naar nieuw strategisch kader. Intern dienstverleningsconcept (service-matrix) met gerichte ondersteuning aan board en business units. Lid MT Corporate Affairs. Stakeholdermanagement. Tevens bouwen aan terugkerende routines zoals formats, protocollen en structuren.

Rechtbank, meerjarenstrategie

Begeleiding visie-ontwikkeling en meerjarenstrategie na afronding fusieproces. Positionering en vertaling daarvan naar communicatie en gedrag van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Van kernwaarden naar werkwoorden. Professionaliseringsslag met communicatieteam.

Internationaal chemiebedrijf

Advies en ondersteuning bij interne en corporate communicatie rondom het fusieproces met een wereldwijd opererende branchegenoot van twee keer zijn omvang. Proces omvat ook het organiseren van een carve-out die de mededingingsautoriteiten in Europa en de VS vanuit concurrentie-overweging als voorwaarde stellen. Interne politiek, invloed van overheden en marktontwikkelingen – ook internationaal – spelen een belangrijke rol. Nauwe samenwerking met Europese directie en HR-verantwoordelijken in Europa en de VS.

Internationale farmaceut in beweging

Ontwikkelen, bouwen en introduceren van een lijnmanagersplatform voor het delen van informatie over de impact van veranderingen, en hoe daar als lijnmanager effectief mee om te gaan. Daarnaast het kernachtig positioneren van de toegevoegde waarde van de Nederlandse vestiging binnen de Europese divisie onder de paraplu van de internationale moederorganisatie.
Ervaring in branches en met opdrachtgevers opererend vanuit de US, Azië en Europse landen met inbegrip van:

Energie

Finance

Food

Industrie & Logistiek

IT/Telecom

Pharma & Biopharma

Publiek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram